W jaki sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Posted on 07/10/2022 10:38am

Ilość Ukraińców zatrudnionych w naszej ojczyźnie stale wzrasta. Są konieczni polskiej gospodarce oraz cenieni między innymi za pracowitość.


rzut - firma
Author: Gobierno de Chile
Source: http://www.flickr.com
Z ich zatrudnieniem wiąże się parę ponadprogramowych obowiązków.


Obywatele Ukrainy pragnący pracować w Polsce należą do wspólnoty obcokrajowców zza wschodniej granicy, którzy podlegają nieco łatwiejszym trybom legalizacji pracy w Polsce. Do tego samego grona przynależą też pracobiorcy z Rosji, Białorusi jak też Gruzji. Aby legalnie zaangażować pracobiorcę z Ukrainy należy złożyć w odpowiednim dla siedziby przedsiębiorstwa PUP poświadczenie o nazwie: deklaracja o zamiarze zlecenia realizowania pracy obcokrajowcowi. Gdy powiatowy urząd pracy zarejestruje dane oświadczenie, wówczas chlebodawca może je odebrać i od tej chwili legalnie przyjąć do pracy pracownika z Ukrainy. Nie jest przy tym niezbędny tzw. test rynku pracy. Rejestracja oświadczenia zajmuje biurom czasem jeden dzień, niekiedy dużo dłużej. Na bazie takiego zaświadczenia pracownicy z Ukrainy mogą starać się o wizę roboczą. Dokładne informacje na temat wiz dla Ukraińców znajdują się na witrynie polskiej ambasady w Kijowie.

Czy opisywany artykuł jest według Ciebie cenny? Jeżeli tak, to z pewnością zainteresuje Cię również to wiarygodne źródło (http://www.certificator.eu/en/certification/gost-r.html) - mówi o pokrewnej kwestii.

Cudzoziemca możesz w Polsce zatrudnić tylko na podstawie umowy pisemnej, w szczególności umowy o pracę albo też w oparciu o umowę cywilnoprawną.


Pracownika obcokrajowca zatrudnionego na umowę o pracę należy normalnie, tak samo jak naszego pracownika, zgłosić w ciągu tygodnia do ubezpieczenia Drukiem ZUS ZUA, z tym odstępstwem, że w miejsce numeru PESEL należy wbić numer paszportu. Obywatela Ukrainy przynależy dodatkowo zameldować w miejscu pobytu podług typowej procedury.

Tags: dom, firmy, Druk, temat