rynku

Od czego zależne są notowania parametrów spółek na giełdzie?

Posted on 19/01/2021 7:55am
Giełda
Author: NewConncet.info
Source: http://www.newconnect.info
Bez wątpienia rynek obrotu papierami wartościowymi jest swoistym barometrem sytuacji gospodarczej. Powinno się zdefiniować ten rynek jako – swego rodzaju – drogowskaz tego, w jaką stronę powinna się rozwijać gospodarka realna w nadchodzących latach. Informacje giełdowe to istotny czynnik, który ma wpływ na drogę wspomnianego progresu – należy je śledzić, żeby na bieżąco widzieć, co dzieje się na giełdzie.
Read more >>