Opłacanie składek ZUS od pensji przed potrąceniami.

Posted on 04/03/2021 8:30am

Dostając comiesięczne wynagrodzenie za pracę możemy się zdumieć, że jest ono mniejsze od kwoty jaka jest umieszczona na umowie. Jeśli w ofercie o pracę podana jest stawka uposażenia brutto spróbuj dowiedzieć się ile otrzymasz pensji i oblicz netto z brutto. stawka brutto jest to wielkość jaką uzyskasz przed odliczeniem podatku i opłat obciążających pracownika.


W tym zawarte są również gratyfikacje i dodatki, zapłata za godziny nadliczbowe i nocki, równowartość za urlop, wynagrodzenie za okres choroby oraz zasiłki ZUS.

Czyżbyś czuł chęć, by dostać dużo informacji na ten ciekawy temat? Szukasz szczegółów? Więc naciśnij i sprawdź (https://waliduda.pl/zakres-uslug/prawo-autorskie) - nowe artykuły oczekują na Ciebie.

Po odliczeniu składek uzyskujemy płacę netto czyli kwotę jaką naprawdę otrzymamy. Obliczanie wynagrodzenia netto (www) nie jest proste dla zwykłego człowieka. Powinno się być świadomym, że świadczenia emerytalne i rentowe, wyróżnienia okolicznościowe, odprawy są zwolnione od odliczeń. Obciążenia mogą posiadać zakres przymusowy lub dobrowolny. Obowiązkowe to odliczenia na ubezpieczenie socjalne, zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na opiekę zdrowotną. W związku z tym, że to chlebodawca jest zobligowany do opłacenia składek, otrzymujemy mniej pieniędzy „do ręki”, ale jednocześnie zatrudniony nie jest zmuszony się tym trudzić i pilnować terminów opłat.
obliczenia księgowe
Author: 401(K) 2012
Source: http://www.flickr.com
Takie obliczenia obowiązują w sytuacji umowy na etat, jednakże inaczej jest w sytuacji, gdy posiadamy umowę zlecenie. Wtedy wyliczanie uposażenia zależne jest od tego czy zatrudniony jest studentem poniżej 26 roku, wtedy pracodawca nie jest zobowiązany do regulowania opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub gdy pracownik jest już zatrudniony u innego chlebodawcy, wtenczas uiszczamy opłatę na ubezpieczenie medyczne i zaliczkę na podatek dochodowy pracownika. Wielkość składki ZUS (link) uzależniona jest od zarobków pracownika.


Jednak w przypadku osób mających własną działalność najniższa składka zależna jest od kwoty określonej z początkiem każdego roku. W roku 2015 podstawę wymiaru wysokości składek stanowi kwota 2 375,40 złotych. Składki na ubezpieczenie społeczne są przymusowe i zawierają: ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej podeszłym wiekiem, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz wypadkowe. Autor

Tags: wynagrodzenie, uposażenie, zapłata